Jesteśmy tu po to, żeby pomóc ci w rozwiązaniu Twoich problemów.

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie – nieustannie doskonalimy nasze umiejętności pod okiem polskich i międzynarodowych ekspertów.

Czym jest terapia psychoanalityczna?

Psychoterapia psychoanalityczna to forma leczenia psychologicznego, której celem jest pomoc w poradzeniu sobie z różnymi problemami oraz lepsze zrozumienie siebie. Ta metoda pracy opiera się na założeniach psychoanalizy, które mówią m.in. o tym, że nasze doświadczenia z dzieciństwa oraz relacje z ważnymi osobami wpływają na nasze aktualne funkcjonowanie. Terapia umożliwia poznanie własnego świata wewnętrznego w celu lepszego zrozumienia siebie i innych ludzi. Dzięki temu możemy mieć większy wybór w zakresie kształtowania relacji z innymi ludźmi oraz w bardziej satysfakcjonujący sposób pokierować swoim życiem. Relacja, która tworzy się pomiędzy pacjentem a terapeutą, pomaga w bezpiecznej atmosferze przyjrzeć się swoim trudnościom oraz je przekroczać.

Ambulatorium Psychoanalityczne IPP

Ambulatorium Psychoanalityczne jest częścią Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, który powstał w 1991r. Instytut prowadzi podyplomowe szkolenia psychoterapeutów pracujących technikami psychoanalitycznymi zgodnie ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej i Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Szkolenie afiliowane jest także przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Wszyscy pracujący w jego ramach psychoterapeuci zawodowo związani są z Instytutem oraz innymi ośrodkami w Polsce i Europie. Taka współpraca daje możliwość stałego poszerzania umiejętności i warsztatu pracy psychoterapeuty.

Wszyscy terapeuci wchodzący w skład zespołu Ambulatorium Psychoanalitycznego są dyplomowanymi psychologami, po ukończeniu lub na zaawansowanym etapie szkolenia psychoterapeutycznego IPP, zgodnego z wymogami Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Merytoryczną pieczę nad pracą psychoterapeutów w Ambulatorium sprawuje dr Katarzyna Walewska, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psychoanalityk szkoleniowy i superwizor Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Zespół Ambulatorium pracuje pod superwizją grupową i indywidualną.

Nasz zespół

dr Katarzyna Walewska

Kierownik i superwizor zespołu Ambulatorium
Psychoanalityczka. Założycielka Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii. Wykładowca akademicki. Autorka wielu publikacji z dziedziny psychoanalizy i psychoterapii… – czytaj dalej

 

Jowita Czaja

Psychoterapeutka
Ukończyła Wydział Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społeczne w Warszawie (specjalizacja: psychologia kliniczna). Uzyskała certyfikat psychoterapeutki psychoanalitycznej… – czytaj dalej

 

Norbert Kacprzak

Psychoterapeuta
Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej,  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Instytutu Psychoanalizy… – czytaj dalej

Dominika Prętczyńska

Psychoterapeutka
Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: wspieranie rozwoju osobowości) oraz studia Master 2 w ramach stypendium LLP Erasmus Université… – czytaj dalej

Przemysław Dudziak

Psychoterapeuta
Ukończył Wydział Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (specjalizacja: psychologia kliniczna). Obecnie szkoli się w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii… – czytaj dalej

Monika Nicińska

Psychoterapeutka
Posiada tytuł dr nauk humanistycznych. Jest członkiem Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii. Aktualnie jest w trakcie szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej w IPP… – czytaj dalej

Magdalena Piętek

Psychoterapeutka
Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz roczne studia Master 2. Uzyskała certyfikat psychoterapeutki psychoanalitycznej Instytutu Psychoanalizy… – czytaj dalej

Patrycja Bartosiewicz

Psychoterapeutka
Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: wspieranie rozwoju osobowości) oraz studia Master 2 w ramach stypendium Erasmus… – czytaj dalej

Lucyna Wnuk Lipińska

Psychoterapeutka
Ukończyła Wydział Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskała Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (PARPA)… – czytaj dalej

Katarzyna Laurent

Psychoterapeutka
Ukończyła Uniwersytet Paryski Université Paris Diderot Paris 7 we Francji, gdzie zdobyła specjalizację z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży … – czytaj dalej