Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia par i małżeństw

Co leczymy w psychoterapii par i małżeństw?

Do problemów par i małżeństw zaliczamy np.:

  • kłopoty z komunikowaniem swoich potrzeb partnerce/partnerowi,
  • trudności z ustalaniem wspólnych planów (np. wakacji, wyjść, kupna samochodu),
  • niezgoda co do metod wychowawczych wobec dzieci,
  • kryzys po narodzeniu dziecka,
  • niepowodzenia w ustalaniu podziału obowiązków,
  • przeszkody w przeżywaniu satysfakcji seksualnej,
  • wiele innych.

Etapy terapii

W pierwszym etapie następuje spotkania wstępne, czyli konsultacje. Mają one na celu przedstawienie problemów, nad którymi para chce pracować oraz zapoznanie się z historią osób tworzących parę. Następnie dochodzi do ustalenia tego, nad jakimi problemami para chce podjąć pracę oraz co może ze swojej strony zaoferować terapeuta. Jeśli oczekiwania zgodzą się z ofertą terapeuty, dochodzi do zawarcia ustnego porozumienia o wspólnej pracy. Następnie ustala się jej okoliczności: częstotliwość spotkań, długość spotkań, formy kontaktu, sposób zapłaty. Na kolejnym etapie następuje wspólna praca nad ustalonymi tematami oraz kolejnymi, które ujawniają się wraz z upływem czasu. Na tym etapie ważne jest budowanie wzajemnego zaufania pary i terapeuty, które pomoże otworzyć głębsze warstwy problemów. Zaufanie jest podstawą identyfikacji pary z terapeutą, aby para potrafiła spojrzeć na swój problem również oczami terapeuty, oczami innego człowieka, co nieraz pozwala uwolnić się z zapętlenia i skupienia tylko na jednym, niszczącym, aspekcie problemu pary. W zależności od potrzeby poruszane są podczas spotkań np. tematy związane z rolami w parze, rolami rodzinnymi, dobieraniem się na zasadzie różnic i podobieństw, rozumieniem dbania o siebie i drugą osobę, ustalaniem nad ile być podobnymi a na ile różnymi od siebie. Ostatnim etapem terapii jest jej kończenie. Jest ono okazją do podsumowań, zmierzenia się ze stratami i popracowania nad umiejętnością twórczego rozstawania się, pożegnania się.

Jaki jest czas trwania terapii?

Czasu pracy w terapii nie da się z góry przewidzieć. Czas trwania terapii zależny jest od potrzeb pary, od tempa pracy, uzyskanych efektów.

  • Kwalifikacja na terapię odbywa się poprzez konsultacje psychologiczne
  • Sesje terapeutyczne trwają 50 min.
  • Cena jednego spotkania: 120 zł

Umów się na konsultacje