Monika Nicińska

Psychoterapeutka

Psychoterapeutka
Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych oraz certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, którego jest członkinią. Praktykę kliniczną zdobyła podczas stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Pracuje w Ambulatorium Psychoanalitycznym.

Pracuje z: dorosłymi, młodzieżą.

Pracuje także w języku francuskim.

E-mail: nicinskam@gmail.com

Telefon: +48 605 720 982