Objawy nerwicowe, według słownika psychoanalizy, są to zaburzenia w sferze zachowania, uczuć lub myśli, które są wyrazem obrony przed lękiem i tworzą kompromisowe rozwiązanie wewnętrznego konfliktu. Podmiot, pozostając w pozycji neurotycznej, nie może odnaleźć w sobie dobrych relacji z innymi i zadowalającej równowagi wewnętrznej.
J.Laplanche, J.-B. Pontalis „ Słownik psychoanalizy”, WSP, Warszawa 1996, s. 157-158